A yw'r mwyaf o lafnau ffan yn well?

O'i gymharu â'r “ffan tair llafn” cyffredin, mae gan y “ffan pum llafn” ystod cyflenwad aer ehangach, a phedwar gerau yw'r nifer addasadwy o gyflymder gwynt. Os caiff y “ffan pum llafn” ei chwythu dros nos, ni fydd yn teimlo'n ddrwg. Sŵn cyfforddus ac isel, mae'n addas iawn i ddinasyddion sy'n ofni sŵn wrth gysgu.

Mae cyfaint aer a phŵer gwynt ffan trydan yn gysylltiedig yn bennaf â llafnau modur a ffan y gefnogwr trydan. A siarad yn gyffredinol, po fwyaf o lafnau ffan trydan, y gorau fydd effaith y cyflenwad aer. Er y bydd yn cynyddu’r llwyth, y mwyaf o lafnau ffan, y lleiaf y gellir torri’r “gwynt”, gan wneud y gwynt chwythu yn feddalach a’r effaith fud yn well.

Mae'r “ffan pum llafn” yn defnyddio egwyddorion adenydd a gyrwyr awyrennau yn bennaf. Mae gan ffans a ddyluniwyd gan ddefnyddio'r egwyddorion hyn nodweddion amlwg effeithlonrwydd uchel a sŵn isel.

Felly, a yw “cefnogwyr pedair llafn” a “chefnogwyr pum llafn” yn well na “chefnogwyr tair llafn” traddodiadol? Dywed arbenigwyr yn y diwydiant, o ystyried nodweddion cydbwysedd cylchdro, bod llafnau ffaniau trydan cyffredinol yn llafnau odrif. Mae cefnogwyr trydan sydd â llafnau wedi'u rhifo'n gyfartal yn tueddu i atseinio ac achosi difrod wrth gylchdroi. Felly, argymhellir bod y cyhoedd yn dewis ffaniau trydan â llafnau odrif. 

Beth yw'r rheswm pam na all llafnau ffan y gefnogwr trydan gylchdroi

1. Mae'r siafft modur wedi'i jamio, byddwch chi'n gwybod trwy fflipio'r dudalen gefnogwr â llaw, yr ateb yw ychwanegu olew iro

2. Mae'r cynhwysydd cychwyn wedi torri, hynny yw, rhan cragen blastig sgwâr du neu wyn wedi'i gosod â sgriwiau yng nghefn y modur. Mae'r un â dwy wifren yn arwain allan. Os oes teclyn, gallwch fesur y cynhwysedd. Os nad oes offeryn, gallwch ei newid yn uniongyrchol. ychydig.

3. Mae'r coil modur yn fyr-gylchedig a'i losgi allan. Yn gyffredinol, dim ond ar ôl pweru ymlaen am ychydig funudau y mae'n gwneud sain uchel, heb ei droi, dad-blygio'r cyflenwad pŵer, a chyffwrdd â'r modur â'ch llaw. Os yw'n boeth iawn, gellir ei losgi allan a'i gylchdroi yn fyr. 

A yw'r mwyaf o lafnau ffan yn well? I grynhoi, rhaid i'r gefnogwr trydan pum llafn chwythu mwy o wynt na'r ffan drydan tair llafn, felly mae gan y ffan drydan fwy o lafnau i bobl Byddai'n well. Wrth brynu ffan drydan, gallwch ddewis cynnyrch gyda 5 neu 6 llafn. Os yw llafn ffan y gefnogwr trydan yn dod ar draws trafferth wrth ei ddefnyddio, fel y sefyllfa nad yw'n troi neu'n cael ei difrodi, rhaid ei datrys mewn modd wedi'i dargedu fel na fydd yn effeithio ar ddefnydd dyddiol y gefnogwr trydan.


Amser post: Tach-16-2020